BOLESŁAWIEC
ul. Grunwaldzka 13

tel. 75 / 735 26 26
kom. 605 330 901


Czynne:
pon.-pt. 9.00 - 17.00
sob. - po umówieniu terminu


NOTARIUSZ - BOLESŁAWIEC

OPŁATY...


TAKSA NOTARIALNA

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie , którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług (VAT).

PODATKI

Od dokonywanych czynności notarialnych notariusz pobiera na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

OPŁATY SĄDOWE

Gdy akt notarialny dokumentuje przeniesienie , zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej , bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta notariusz ma obowiązek zamieścić w akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej , zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz pobrać należne opłaty sądowe, których wysokość reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych.
© 2011 KANCELARIA NOTARIALNA BOLESŁAWIEC
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.